امروز سه شنبه، ۳۰ شهریور، ۱۴۰۰
جدیدترین‌ها

آموزش بات JTS3ServerMod برای سرور تیم اسپیک – بخش ۲

JTS3_LOGO
برای مشاهده بخش قبلی آموزش کلیک کنید

در این بخش از آموزش بدون مقدمه به سراغ فانکشن‌ها در JTS3ServerMod می‌رویم:

۱- تابع Advertising:
معنی لغوی این تابع “تبلیغات” است و وظیفه آن ارسال یک متن بعد از x ثانیه در سرور یا چنل خاص می‌باشد.

برای تنظیم کردن این تابع، فایل تنظیم مدسرور یعنی JTS3ServerMod_server.cfg موجود در پوشه config/server1 را باز کنید، و در انتهای آن در خط جدید متن زیر را قرار دهید:

خط ۱: ads1_mode محل نمایش پیام را مشخص می‌کند که می‌تواند دو مقدار server و channel را به خود بگیرد.
خط ۲: ads1_channel_id در صورتی که خط قبلی روی channel تنظیم شده باشد، باید مقدار ID چنل را به خود بگیرد.
خط ۳: ads1_repeat_time زمان تکرار پیام را برحسب دقیقه مشخص می‌کند. (ما از ۱ دقیقه استفاده کردیم)
خط ۴: ads1_file مسیر فایل تنظیمات اضافی تابع را مشخص می‌کند.

برای بدست آورد ID چنل‌های مختلف می‌توانید JTS3ServerMod را اجرا کنید و دستور زیر را به آن بدهید: (به جای ChannelName نام چند مورد نظر خود را بنویسید)

بعد از تنظیم، نوبت به فعال کردن تابع می‌رسد، برای این منظور کارهای زیر را انجام دهید:

در فایل JTS3ServerMod_server.cfg  عبارت bot_functions = را پیدا کنید و آن را به صورت زیر مقدار دهی کنید:

حال برای مشخص کردن متنی که باید ارسال بشه، فایل که برای خط ۴ یعنی ads1_file مشخص کردیم را باز می کنیم. توجه کنید خطوطی که اول آنها # است را حذف نکنید (چهار خط اول) و سپس متن دلخواه خود را زیر آنها وارد کنید، توجه کنید هر پیام فقط باید در یک خط باشد. (درصورت نیاز به رفتن به خط بعد از \n استفاده کنید) برای مثال:

در هر زمان (برای ما هر یک دقیقه) فقط یک خط در سرور ارسال می‌شود، و بعد از پایان خطوط دوباره از خط اول شروع می‌شود.

حال همه فایل‌ها را ذخیره کنید و برای آزمایش صحت کار، مد را اجرا کنید. نمونه خروجی:

کارکرد تابع Advertising

کارکرد تابع Advertising

 

۲- تابع WelcomeMessage:
معنی لغوی این تابع “پیام خوش‌آمد” می باشد و وظیفه آن ارسال یک پیام به افرادی که وارد سرور تیم اسپیک می‌شوند است.

برای تنظیم کردن این تابع، فایل تنظیم مدسرور یعنی JTS3ServerMod_server.cfg موجود در پوشه config/server1 را باز کنید، و در انتهای آن در خط جدید متن زیر را قرار دهید:

خط ۱: wlc1_group_list با استفاده از این خط می‌توانید برخی از سرور گروه‌ها (Server Group) را از دریافت پیام خوش‌آمد استثنا کنید. باید ID گروه را اینجا قرار دهید و برای قرار دادن چند گروه آنها را با کما (,) از هم جدا کنید.
خط ۲: wlc1_group_list_mode این خط حالت لیست استثنا را مشخص می‌کند که می‌تواند دو مقدار only و ignore را به خود بگیرد.
خط ۳: wlc1_showonconnectionnumber با استفاده از این خط می‌توانید تعیین کنید که فقط در x بار اول که افراد به سرور متصل می‌شوند پیام خوش‌آمد را دریافت کنند، با قرار دادن مقدار -۱ محدودیت تعداد اتصال اعمال نخواهد شد.
خط ۴: wlc1_message_mode که نحوه ارسال پیام به افراد را مشخص می‌کند که می‌تواند دو مقدار chat و poke را بگیرد.
خط ۵: wlc1_file مسیر فایل تنظیمات اضافی تابع را مشخص می‌کند.

برای بدست آوردن ID گروه‌ها با TeamSpeak Client خود وارد سرور شوید و از منوی Permissions گزینه Server Groups را انتخاب کنید، از منوی سمت چپ جلوی نام هر گروه یک عدد داخل پرانتز وجود دارد که همان ID گروه می‌باشد.

برای فعال کردن این تابع هم همانند تابع قبلی خط bot_functions = را مقدار دهی می‌کنیم، با این تفاوت که چون از قبل تابع Advertising را برای آن قرار دادیم برای فعال کردن این تابع یک کما قرار می‌دهیم. مانند:

برای تغییر پیام خوش‌آمد فایل welcomemessages.cfg موجود در پوشه config/server1 را باز کنید. بعد از خطوطی که با # شروع شده‌اند، پیام دلخواه خود را جایگزین پیام قبلی کنید.
حال با ذخیره کردن فایل و اجرا مد، وارد سرور شوید تا پیام خوش‌آمد برای شما ارسال شود!

 

۳ – تابع AwayMover: 
این تابع زمانی که افراد وضیعت خود را “Away” قرار دهند آنها را به چنل مشخص شده انتقال می‌دهند و بعد از خروج از حالت “Away” مجددا آنها را به چنل قبلی انتقال می‌دهد.

مشابه توابع قبل، فایل JTS3ServerMod_server.cfg را باز کنید و انتهای آن خطوط زیر را اضافه کنید:

خط ۱: away1_moveback که مشخص می‌کنه که بعد از خروج از حالت “Away” فرد رو به چنل قبلی برگردونه یا نه. که با دو مقدار yes و no مشخص می‌شه.
خط ۲: away1_channel_id مقدار این باید آی دی چنلی که می‌خواید افراد هنگام “Away” شدن به اون منتقل بشن قرار بدید. (در تابع اول چگونگی گرفتن ای دی چنل را آموزش دادیم)
خط ۳: away1_delay مقدار زمان وقفه برای انتقال افراد.
خط ۴: away_channel_list برای استثنا کردن برخی از چنل(ها) می‌باشد، که مقدار آی دی هر چنل با کما از چنل قبلی جدا می‌شود.
خط ۵: away_channel_list_mode نحوه برخورد با لیست استثنا را مشخص می‌کند که می‌تواند دو مقدار ignore و only را به خود بگیرد.
خط ۶: away1_mesasge_mode درصورتی که بخواهید زمانی که فرد منتقل می‌شود به او پیامی ارسال شود این خط را برابر با poke یا chat قرار دهید در غیر اینصورت none بگزارید.
خط ۷: away1_file مسیر فایل تنطیمات اضافه برای تابع. (در مورد این تابع فقط پیام در این فایل قرار گرفته)

همانند توابع قبل این تابع را نیز فعال کنیم،‌ برای این کار همانند قبل به انتهای خط bot_functions = مقدار AwayMover:away1 را اضافه می‌کنیم.

۴ – تابع IdleCheck:
وظیفه این تابع اجرای فرامین روی افرادی که به مدت x در سرور آنلاین هستد ولی فعالیتی ندارند (اصطلاحا AFK یا Idle هستند)

برای تنظیم این تابع خطوط زیر را به فایل JTS3ServerMod_server.cfg اضافه کنید:

خط ۱: idle1_action عملیاتی که باید روی افراد Idle انجام داده بشه رو مشخص می‌کنه که دو مقدار kick و move را می‌تواند به خود بگیرد.
خط ۲: idle1_moveback در صورتی که اکشن تابع move باشد، در اینجا مشخص می‌کنیم که فرد بعد از خروج از Idle به چنل قبلی خود برگردد یا خیر.
خط ۳: idle1_channel_id در صورتی که اکشن تابع move باشد، در اینجا آی دی چنل برای Move افراد را مشخص می‌کنیم.
خط ۴: idle1_channel_list لیست چنل‌های استثنا را می‌توانید اینجا قرار دهید.
خط ۵: idle1_channel_list_mode نوع لیست چنل‌های استثنا را مشخص می‌کند که می‌تواند دو مقدار ignore و only را به خود بگیرد.
خط ۶: idle1_group_list لیست سرور گروه‌های استثنا را می‌توانید اینجا مشخص کنید.
خط ۷: idle1_group_list_mode نوع لیست گروه‌های استثنا را مشخص می‌کند که می‌تواند دو مقدار ignore و only را به خود بگیرد.
خط ۸: idle1_max_time مشخص می‌کند که بعد از چند دقیقه بی‌فعالیتی فرد اکشن روی آن اجرا شود.
خط ۹: idle1_second_max_time در صورتی که اکشن تابع move باشد، در اینجا می‌توانیم مشخص کنیم که بعد از x دقیقه (باید بیشتر از idle_max_time باشد) فرد را از سرور kick کند. (مقدار -۱ این قابلیت را غیرفعال می‌کند)
خط ۱۰: idle1_warn_time در اینجا می‌توانید مشخص کنید که قبل از اجرا اکشن به فرد پیام اخطاری ارسال شود! (مقدار -۱ برای غیرفعال کردن)
خط ۱۱: idle1_min_clients مشخص می‌کند که حداقل چند نفر در سرور آنلاین باشند تا این تابع شروع به کار کند.
خط ۱۲: idle1_message_mode اگر اکشن move باشد، این مشخص می‌کند که پیام چگونه به فرد ارسال شود. دو مقدار poke و chat برای این مورد معتبر هستند.
خط ۱۳: idle1_warn_message_mode مشخص می‌کند که پیام‌های اخطار چگونه به افراد ارسال شوند، دو مقدار poke و chat معتبر هستند.
خط ۱۴: idle1_file مسیر فایل تنظیمات اضافی برای این تابع را مشخص می‌کند. (پیام‌ها در این فایل قابل تغییر هستند)

توجه: درصورتی که اکشن تابع move باشد، حتما خط ۳ یعنی آی دی چنل را مشخص کنید. (نحوه گرفتن آی دی چنل‌ها در آموزش تابع Advertising آمده است)
برای تغییر پیام‌هایی که این تابع ارسال می‌کند هم می‌توانید به فایلی که مسیر آن در خط ۱۴ آمده است مراجعه کنید.

نوبت به فعال کردن تابع می‌رسه که همانند قبل عمل می‌کنیم و IdleCheck:idle1 را به انتهای bot_functions = اضافه می‌کنیم:

 

۵- تابع دستوری LastSeen:
این تابع دستور !lastSeen را به بات اضافه می‌کند، که با استفاده از آن می‌توان از آخرین زمان آنلاین بودن افراد اطلاع پیدا کرد.

برای تنظیم این تابع خطوط زیر را به فایل JTS3ServerMod_server.cfg اضافه کنید:

خط ۱: lastseen_user مشخص می‌کند که چه افرادی بتوانند از این دستور استفاده کنند، که می‌تواند مقدار all یا botadmin یا servergroup را به خود بگیرد.
خط ۲: lastseen_group_list در صورتی که در خط ۱ مقدار servergroup قرار داده باشید، می‌توانید در اینجا سرورگروه های استثنا را مشخص کنید.
خط ۳: lastseen_group_list_mode نوع لیست استثنا را مشخص می‌کند که می‌تواند دو مقدار ignore یا only را به خود بگیرد.

برای فعال کردن این تابع LastSeen:lastseen را به انتهای bot_functions = اضافه می‌کنیم:

حال با اجرای بات و دادن دستور زیر می‌توانید از آخرین زمان آنلاین بودن افراد در سرور خود اطلاع پیدا کنید:

در این بخش پنج تابع مهم که تقریبا همیشه مورد استفاده قرار می‌گیرند را توضیح و آموزش دادیم.
در بخش بعدی آموزش چند تابع دیگر که ممکن است به آنها نیاز پیدا کنید را آموزش خواهیم داد، پس منتظر بخش بعدی باشد.

برای مشاهده بخش بعدی آموزش کلیک کنید

راهنمای دانلود

لینک‌های دانلود

راهنمای دانلود

 • برای دانلود، به روی عبارت "دانلود" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
 • جهت استفاده از فایل های فشرده از نرم افزار WinRar استفاده نموده و به پسورد هر فایل توجه نمایید.
 • رمز فایل‌های فشرده‌ای که نیاز به رمز دارند، parsati.ir ( حتما با حروف کوچک تایپ شود ) می باشد. در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
 • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.

۱۱ نظر

 1. سلام داداش بخش۳ چی شد؟؟

  • سلام، یه مقداری سرم شلوغه، انشاالله به زودی قرار میدم روی سایت.

 2. سلام مرسی بابت سایت خوبتون

 3. سلام میشه دقیقا بگید کی بخش ۳ رو میزارید
  میخوام هر روز نیام سر بزنم ببینم گذاشتید
  کی میزارید؟

 4. با سلام
  عیدتون مبارک
  ببخشید میشه یه وقت احتمالی بگید کی بخش ۳ کذاشته میشه؟

 5. سلام حاج حمزه بخش ۳ چی شد؟

 6. سلام من تابع AwayMover رو کاملو درست ریختم ولی توی سرور کار نمیکنه و وقتی وارد تیم اسپیک میشم این ارور رو میده :
  pokes you: Since last bot start 314 exception errors occured. Please read the chat message to know more!

  یه سوال دیگ : من چجوری میتونم با یه query به جز serveradmin بات رو راه اندازی کنم؟